Pľúcna choroba, zapríčinená ventilačnými a zvlhčovacími (klimatizačnými) zariadeniami

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J677

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J67 - Exogénna alergická alveolitída zapríčinená organickým prachom

 


 

comments powered by Disqus