Pľúcna choroba lúpačov javorovej kôry

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J676

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J67 - Exogénna alergická alveolitída zapríčinená organickým prachom

 


 

comments powered by Disqus