Aluminóza (pľúc)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J630

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J63 - Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi

 


 

comments powered by Disqus