Pneumokonióza, zapríčinená iným prachom obsahujúcim kremeň

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J628

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J62 - Silikóza

 


 

comments powered by Disqus