Pneumokonióza, zapríčinená prachom mastenca (talkom)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J620

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J62 - Silikóza

 


 

comments powered by Disqus