Bronchiálna astma, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J459

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J45 - Astma - záduch

 


 

comments powered by Disqus