Nealergická bronchiálna astma

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J451

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J45 - Astma - záduch

 


 

comments powered by Disqus