Iná chronická choroba mandlí a adenoidného tkaniva

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J358

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J35 - Chronické choroby mandlí a adenoidného tkaniva

 


 

comments powered by Disqus