Nosový polyp, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J339

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J33 - Nosový polyp

 


 

comments powered by Disqus