Akútna bronchiolitída, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J219

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J21 - Akútny zápal priedušničiek - bronchiolitis acuta

 


 

comments powered by Disqus