Akútna bronchitída, zapríčinená respiračným syncyciálnym vírusom

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J205

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J20 - Akútny zápal priedušiek - bronchitis acuta

 


 

comments powered by Disqus