Lobárny zápal pľúc, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J181

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J18 - Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom

 


 

comments powered by Disqus