Baktériový zápal pľúc, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: J159

Kapitola: X. Choroby dýchacej sústavy
Skupina: J15 - Bakteriálny zápal pľúc nezatriedený inde

 


 

comments powered by Disqus