Reumatická myokarditída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: I090

Kapitola: IX. Choroby obehovej sústavy
Skupina: I09 - Iné reumatické choroby srdca

 


 

comments powered by Disqus