Akútna reumatická myokarditída

Kód diagnózy podľa MKCH-10: I012

Kapitola: IX. Choroby obehovej sústavy
Skupina: I01 - Reumatická horúčka s postihnutím srdca

 


 

comments powered by Disqus