Vplyv hluku na vnútorné ucho

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H833

Kapitola: VIII. Choroby ucha a hlávkového výbežku (processus mastoideus)
Skupina: H83 - Iné choroby vnútorného ucha

 


 

comments powered by Disqus