Odlúpenie sietnice ťahom

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H334

Kapitola: VII. Choroby oka a očných adnexov
Skupina: H33 - Odlúpenie sietnice - amotio retinae a natrhnutie sietnice - ruptura retinae

 


 

comments powered by Disqus