Choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G979

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G97 - Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus