Choroba miechy, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G959

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G95 - Iné choroby miechy

 


 

comments powered by Disqus