Stlačenie miechy, bližšie neurčené

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G952

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G95 - Iné choroby miechy

 


 

comments powered by Disqus