Myopatia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G729

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G72 - Iné myopatie

 


 

comments powered by Disqus