Mitochondriová myopatia, nezatriedená inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G713

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G71 - Primárne poruchy svalov

 


 

comments powered by Disqus