Vrodená a vývinová myasténia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G702

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G70 - Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky

 


 

comments powered by Disqus