Choroba podjazykového nervu (n. hypoglossus)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G523

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G52 - Poruchy ostatných hlavových nervov

 


 

comments powered by Disqus