Choroba čuchového nervu (n. olfactorius)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G520

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G52 - Poruchy ostatných hlavových nervov

 


 

comments powered by Disqus