Choroba trojklaného nervu (n. trigeminus), bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G509

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G50 - Poruchy trojklaného nervu (n. trigeminus)

 


 

comments powered by Disqus