Iný cievny mozgový syndróm pri mozgových cievnych chorobách (I60-I67†)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G468

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G46 - Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67)

 


 

comments powered by Disqus