Syndróm zadnej mozgovej tepny (a. cerebri posterior)(I66.2†)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G462

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G46 - Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67)

 


 

comments powered by Disqus