Syndróm prednej mozgovej tepny (a. cerebri anterior)(I66.1†)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G461

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G46 - Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67)

 


 

comments powered by Disqus