Syndróm strednej mozgovej tepny (a. cerebri media)(I66.0†)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G460

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G46 - Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67)

 


 

comments powered by Disqus