Migréna, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G439

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G43 - Migréna

 


 

comments powered by Disqus