Epileptický stav, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G419

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G41 - Epileptický stav - status epilepticus

 


 

comments powered by Disqus