Epilepsia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G409

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G40 - Epilepsia - zrádnik

 


 

comments powered by Disqus