Záchvaty petit mal bez záchvatov grand mal, bližšie neurčené

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G407

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G40 - Epilepsia - zrádnik

 


 

comments powered by Disqus