Záchvaty grand mal (so záchvatmi alebo bez záchvatov petit mal), bližšie neurčené

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G406

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G40 - Epilepsia - zrádnik

 


 

comments powered by Disqus