Iná generalizovaná epilepsia a epileptický syndróm

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G404

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G40 - Epilepsia - zrádnik

 


 

comments powered by Disqus