Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s jednoduchými fokálnymi záchvatmi

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G401

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G40 - Epilepsia - zrádnik

 


 

comments powered by Disqus