Roztrúsená skleróza, prvá manifestácia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G350

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G35 - Roztrúsená skleróza - sclerosis multiplex

 


 

comments powered by Disqus