Degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G319

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G31 - Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus