Starecká degenerácia mozgu, nezatriedená inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G311

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G31 - Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde

 


 

comments powered by Disqus