Iný sekundárny Parkinsonov syndróm

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G218

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G21 - Sekundárny parkinsonizmus

 


 

comments powered by Disqus