Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G202

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G20 - Parkinsonova choroba

 


 

comments powered by Disqus