Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G201

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G20 - Parkinsonova choroba

 


 

comments powered by Disqus