Systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri iných chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G138

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G13 - Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus