Choroba motorického neurónu

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G122

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G12 - Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy

 


 

comments powered by Disqus