Detská spinálna svalová atrofia, typ I (Werdnigov-Hoffmanov typ)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G120

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G12 - Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy

 


 

comments powered by Disqus