Cerebelárna ataxia s poruchou reparácie DNA

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G113

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G11 - Hereditárna ataxia

 


 

comments powered by Disqus