zkosť z odlúčenia u detí

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F930

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F93 - Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo

 


 

comments powered by Disqus