Detský autizmus

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F840

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F84 - Prenikavé poruchy vývinu

 


 

comments powered by Disqus