Neorganická spavosť

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F511

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F51 - Neorganické poruchy spánku

 


 

comments powered by Disqus